Giảng đường

  Thứ tư, 27/12/2017 - 09:21:44

Đánh giá tái chứng nhận và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 12 tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đã tiến hành kiểm tra và đánh giá tái chứng nhận, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ hệ thống ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.
Tham gia đoàn đánh giá có ông Đặng Thanh Long và ông Hà Văn Hòa đều là các chuyên gia cấp cao của BSI Vietnam. Trong 2 ngày làm việc căng thẳng, đoàn đánh giá đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của các phòng, ban, khoa trong toàn trường.
 
Đoàn đánh giá và các cộng tác viên ISO của HPU trong phiên khai mạc
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được Đại học Dân lập Hải Phòng áp dụng từ năm 2005 (là một trong những trường đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO). Khác với hệ thống ISO 9001:2008 cũ, ở hệ thống quản lý chất lượng mới ISO 2001:2015 bối cảnh bên trong và bên ngoài của tổ chức được đặc biệt quan tâm và là một đầu vào quan trọng của hệ thống. Lý thuyết về quản lý rủi ro và đánh giá kết quả thực hiện của từng lĩnh vực công tác cũng là những điểm khác biệt nữa được đưa vào áp dụng ở hệ thống ISO 9001:2015 này. 
Các chuyên gia nhận xét về hệ thống ISO 9001:2015 của HPU
Kết quả đánh giá của các chuyên gia sau 2 ngày làm việc cho thấy Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đoàn đánh giá ngoài khẳng định trên cơ sở kết quả đánh giá sẽ kiến nghị Viện Tiêu chuẩn Anh cấp chứng nhận cho hệ thống quản lý của Nhà trường phù hợp Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015.  
Cùng nhau trao đổi để xây dựng hệ thống hoàn thiện hơn
 
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn