LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Áp dụng từ: 28/11/2022 đến 04/12/2022

48 2022
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
28-11-2022
Sáng
Chiều
Hôm nay
29-11-2022
Sáng
Chiều
Thứ 4
30-11-2022
Sáng
Chiều
Thứ 5
01-12-2022
Sáng
Chiều
Thứ 6
02-12-2022
Sáng
Chiều
Thứ 7
03-12-2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
04-12-2022
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn