LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 19/02/2024 đến 25/02/2024

08 2024
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
19-02-2024
Sáng
Chiều
Thứ 3
20-02-2024
Sáng
Chiều
Thứ 4
21-02-2024
Sáng
Chiều
Thứ 5
22-02-2024
Sáng
Chiều
Thứ 6
23-02-2024
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-02-2024
Sáng
Chiều
Hôm nay
25-02-2024
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn