LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Áp dụng từ: 05/06/2023 đến 11/06/2023

23 2023
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
05-06-2023
Sáng
Chiều
Thứ 3
06-06-2023
Sáng
Chiều
Thứ 4
07-06-2023
Sáng
Chiều
Hôm nay
08-06-2023
Sáng
Chiều
Thứ 6
09-06-2023
Sáng
Chiều
Thứ 7
10-06-2023
Sáng
Chiều
Chủ nhật
11-06-2023
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn