LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Áp dụng từ: 29/11/2021 đến 05/12/2021

48 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
29-11-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
30-11-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
01-12-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
02-12-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
03-12-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
04-12-2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05-12-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn