Thư viện

  Thứ ba, 13/06/2017 - 08:24:59

Thông báo về việc sử dụng nguồn tài liệu của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Hiện nay, Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã mua tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI) nhằm cung cấp tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của các thầy, cô giáo trong trường.
    
 
    Nguồn tài nguyên của NASATI gồm các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế có giá trị, cung cấp cho thầy, cô giáo các thông tin và kiến thức chất lượng cao để thầy, cô giáo có thể ứng dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày, phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và góp phần vào sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ như: Sciendirect, Springer, IEEE, ISI, Scopus, Proquest, ACS,… Thông tin chi tiết về các cơ sở dữ liệu này thầy, cô có thể tham khảo tại http://db.vista.gov.vn. hoặc CSDL_NASATI 
 
    Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu tới các thầy, cô giáo nguồn tài nguyên thông tin quý giá này. 
 
    Các yêu cầu hỗ trợ tìm tài liệu xin gửi về địa chỉ:
 
    -  Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Dân lập Hải Phòng
    - Email: dungtt@hpu.edu.vn
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn