Ba công khai

  Thứ sáu, 27/03/2015 - 08:22:29

Ba công khai năm học 2014 - 2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của của trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm học 2013 - 2014
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn