TIN TỨC HPU

  Thứ bảy, 20/06/2020 - 15:37:20

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU

1. Thông tin chung về trường  
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web
- Tên trường: Trường Đại học QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
- Sứ mệnh: Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm với xã hội, Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội”.
- Địa chỉ: Số 36 Đường Dân lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- ĐT: (0225) 3 740 577
- Website: www.hpu.edu.vn
1.2. Quy mô đào tạo
Khối ngành/ Nhóm ngành*
Quy mô hiện tại
NCS
Học viên CH
ĐH
CĐSP
TCSP
GD
chính
quy
GD
TX
GD chính quy
GD
TX
GD chính quy
GD
TX

 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm III:
 KHỐI NGÀNH KINH TẾ
 
 
 
 
 
 
 
 
Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101 (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing)

18
209

Luật
Mã ngành: 7380101(gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế; Luật dân sự)
 

12

Nhóm V:
GỒM CÁC NGÀNH
 
 
 
 
 
 
 
 
Công nghệ thông tin
Mã ngành: 7480201 (gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Digital Marketing; Tin học - Kinh tế)


60

Kỹ thuật Điện - Điện tử
Mã ngành: 7510301 (gồm 2 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Điện tự động công nghiệp)


20

Kỹ thuật công trình xây dựng
Mã ngành: 7510102 (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)


50

Kỹ thuật môi trường
Mã ngành: 7520320 (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)
 

13

Nhóm ngành VII:
GỒM CÁC NGÀNH
 Việt Nam học
Mã ngành: 7310630 (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)


26

Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201 (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)
 

123

Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao học, SV ĐH, CĐ, TC)
 

531

 
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
Cụ thể:
- Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT
- Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT
Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển
Năm tuyển sinh 2018
Năm tuyển sinh 2019
Chỉ tiêu
Số trúng tuyển
Điểm trúng tuyển
Chỉ tiêu
Số trúng tuyển
Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành III

 
Ngành Quản trị kinh doanh
Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;
Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 3: Toán-Lý-Địa;
Tổ hợp 4: Toán-Văn-Ngoại ngữ
400
59
18
400
44
18
Luật
Tổ hợp 1: Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 2: Toán-Văn-Anh;
Tổ hợp 3: Văn-Sử-Anh;
Tổ hợp 4: Toán-Lý-Hoá
100
13
18
100
0
18
Nhóm ngành V
 

Ngành Công nghệ thông tin
Tổ hợp 1:Toán-Lý-Hoá;
Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 3: Toán-Anh-Hoá;
Tổ hợp 4: Toán-Anh-Sinh
150
22
18
150
19
18
Ngành Kỹ thuật điện – Điện tử
Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;
Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 3: Toán-Hoá-Sinh;
Tổ hợp 4: Toán-Văn-Ngoại ngữ
150
15
18
150
9
18
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;
Tổ hợp 2:Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 3: Toán-Lý-Địa;
Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ
150
7
18
150
0
18
Ngành Kỹ thuật môi trường
Tổ hợp 1: Toán-Lý-Hoá;
Tổ hợp 2: Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 3: Toán-Lý-Sinh;
Tổ hợp 4: Toán-Hoá-Sinh
100
3
18
100
2
18
Nhóm ngành VII


Việt Nam học
Tổ hợp 1: Văn-Sử-Địa;
Tổ hợp 2: Văn-Sử-Anh;
Tổ hợp 3: Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Tổ hợp 4: Toán-Lý-Hoá
100
13
18
100
6
18
Ngôn ngữ Anh
Tổ hợp 1: Toán-Lý-Anh;
Tổ hợp 2: Toán-Văn-Anh;
Tổ hợp 3: Văn-Sử-Anh;
Tổ hợp 4: Văn-Địa-Anh
300
41
18
300
28
18
Tổng
1450
173

1450
108

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2020
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học
2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2020:
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học: 625 chỉ tiêu
+ Xét tuyển theo kết quả học tập tại trung học: 825 chỉ tiêu
2.3.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: Trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp thi THPT:
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường/ mã ngành
Môn thi
Mã tổ hợp
Dự kiến chỉ tiêu
Ghi chú
(1)
(2)
/(3)
(4)
(5)
(6)
ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
DHP
 
 
 

- Phương thức TS:
Trường dựa vào kết quả kỳ thi TH.
- Vùng tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.
- Học phí:
+ Đại học:
1.260.000đồng/tháng
- Trường có Khách sạn sinh viên có 400 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2020. Có Internet, Wifi
+ Các phòng học đều được trang bị máy Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.
- Học bổng:
+ Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.
- Miễn giảm:
+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.
Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3740577; Fax: (0225) 3740476;
Website: www.hpu.edu.vn
 
 
 
 
Các ngành đào tạo đại học:625
Công nghệ thông tin (gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Digital Marketing; Tin học - Kinh tế)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hoá;
Toán-Anh-Sinh
A00
A01
D07
D08

Kỹ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
B00
D01

K thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Lý-Vẽ
A00
A01
A04
V00

Kỹ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
A00
A01
A02
B00

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
A04
D01

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Anh
Toán- Văn- Trung
A00
C00
D14
D04

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh
A01
D01
D14
D15

Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế; Luật dân sự)

Toán-Lý-Hoá
Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-Anh
Toán-Văn-Nhật
A00
C00
D14
D06

2.3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn
Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/6
+ Hệ Đại học: Điểm xét tuyển >= 6.0
+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT
Ngành nghề đào tạo và xét tuyển trong năm 2020
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường
Môn xét tuyển
Mã tổ hợp
Dự kiến chỉ tiêu
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Các ngành đào tạo đại học:
DHP


825

* Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn.
Điểm trung bình môn =(Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1 lớp 12)/6
Hệ Đại học:
Điểm xét tuyển >= 6.0
* Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Học phí:
+ Đại học:
1.260.000,0 đồng/tháng
- Nhà trường có Khách sạn sinh viên có 500 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2020. Có Internet, Wifi
+ Các phòng học đều được trang bị Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.
- Học bổng:
+ Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.
- Miễn giảm:
+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.
Công nghệ thông tin (gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và An ninh mạng; Digital Marketing; Tin học - Kinh tế)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hoá;
Toán-Anh-Sinh
A00
A01
D07
D08

Kỹ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
B00
D01

Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Lý-Vẽ
A00
A01
A04
V00

Kỹ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
A00
A01
A02
B00

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketing)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
A04
D01

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)


Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn- Anh
Toán-Văn-Trung;
 C00
D14
D01 D04

Ngôn ngữ Anh (gồm 3 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại, Anh - Nhật)

Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh
A01
D01
D14
D15

Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế, luật dân sự)

Toán-Lý-Hoá
Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-Anh
Toán-Văn- Nhật

A00
C00
D14
D06

2.4. Lịch tuyển sinh của trường:
- Nhận đăng ký xét tuyển: từ 01/7/2020
- Kết quả xét tuyển: Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.
2.5. Phương thức đăng ký của thí sinh:
2.5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
 + Bản sao học bạ trung học.
 + Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
 + 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
2.5.2. Địa điểm nhận hồ sơ
Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học
Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (số 36 Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng)
Số điện thoại: (0225)3740577; 0979.526.014 (Thầy: Nguyễn Tuấn Trung)
 2.5.3. Phương thức đăng ký
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học.
- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng  (số 36 Đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng)
2.6.    Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
- Học bổng tuyển sinh: Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2020 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước
1. Số lượng và đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:
150 học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng. Xét từ điểm cao xuống thấp.
2. Giá trị học bổng
Có 5 mức học bổng, trị giá: 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu, 35 triệu và 40 triệu VNĐ.
3. Điều kiện được nhận học bổng
3.1. Về học tập
- Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,5 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:
+ Loại A: Có điểm trung bình từ 7.50 đến 7.99 được thưởng học bổng: 20.000.000,0 đ
+ Loại B:Có điểm trung bình từ 8.00 đến 8.49 được thưởng học bổng: 25.000.000,0 đ
+ Loại C: Có điểm trung bình từ 8.50 đến 8.99 được thưởng học bổng: 30.000.000,0 đ
+ Loại D: Có điểm trung bình từ 9.00 đến 9.49 được thưởng học bổng: 35.000.000,0 đ
+ Loại E: Có điểm trung bình từ 9.50 trở lên được thưởng học bổng  : 40.000.000,0 đ
3.2. Về hạnh kiểm
Có hạnh kiểm trong 3 năm học THPT đạt loại tốt trở lên.
2.7. Lệ phí xét tuyển                      
Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Học phí: 1.260.000đ/tháng
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn