TIN TỨC HPU

  Thứ bảy, 11/07/2020 - 06:42:33

Chương trình đào tạo Đại học ngành Điện tự động công nghiệp

Chương trình đào tạo Đại học ngành Điện tự động công nghiệp
1. THÔNG TIN CHUNG
Loại chương trình: Chương trình Giáo dục Đại học
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Ngành đào tạo: Điện tự động Công nghiệp
Loại hình đào tạo: Chính quy dài hạn tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 142
Đối tượng tuyển sinh: Theo các tiêu chuẩn tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành, cụ thể như sau: Lý lịch rõ ràng, tư cách đạo đức tốt, có văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và được tuyển chọn vào Trường Đại học Dân lập Hải phòng khối A, A1 có đủ sức khoẻ để học tập và công tác sau khi tốt nghiệp, đạt tiêu chuẩn qua kiểm tra sức khoẻ của Trường khi nhập học.
2. MỤC TIÊU CHUNG
Kỹ sư Điện tự động Công nghiệp được đào tạo có phẩm chất chính trị tốt, có tư cách đạo đức tốt, có năng lực tổ chức và động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành ,nắm vững được chuyên môn về ngành điện, kiến thức về tự động hóa hệ thống, các chức năng làm việc của người kỹ sư điện trong các nhà máy.
Có khả năng tiếp thu kiến thức mới về công nghệ và kỹ thuật, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chuẩn đầu ra
CĐRC1
2.1. Về kiến thức
- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và làm nền tảng để học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
- Phân tích được về cấu tạo, về nguyên lý hoạt động và các quá trình điện-từ-cơ-nhiệt trong các mạch, các hệ thống , thiết bị điện, các hệ thống điện tử công suất và các hệ thống điện tử để có thể thiết kế, vận hành, khai thác các phần tử và hệ thống điện..
- Có kiến thức để phân tích, đánh giá chất lượng của hệ điều khiển một dây chuyền, hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.
- Xây dựng bài toán, lựa chọn phương án thiết kế, cấu trúc thích hợp cho hệ thống điều khiển và tự động hóa sản xuất.
- Lắp đặt, cài đặt, lập trình điều khiển và hiệu chỉnh các khâu đơn lẻ, tích hợp cho một số dây chuyền tự động hóa ứng dụng điều khiển bằng PLC, Vi điều khiển, máy tính, các bộ điều khiển.
CĐRC2
2.2. Về kỹ năng:
- Giao tiếp hiệu quả với đối tác và cộng đồng
- Có kỹ năng làm việc thuần thục các công việc chuyên môn như thiết kế, lắp ráp, vận hành các thiết bị và hệ thống điện.
CĐRC3
2.3. Về ngoại ngữ:
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ
CĐRC4
2.4. Về tin học:
- Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế, khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên dụng chuyên ngành điện, điện tử, những phần mềm tiện ích mới. Có khả năng xây dựng thuật giải cho các bài toán điều khiển và lập trình mô phỏng.
CĐRC5
2.5. Về phẩm chất đạo đức
- Biết tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.
CĐRC6
2.6. Về sức khỏe:
- Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, về thể dục thể thao;vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và thường xuyên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.
 4. CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC SAU ĐẠI HỌC
Sau khi tốt nghiệp kỹ sư điện tự động công nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất lớn có độ tự động hóa cao như nhà máy cán thép nhà máy xi măng, nhà máy giấy, nhà máy hóa chất … đồng thời cũng có thể công tác tại các xí nghiệp sản xuất các thiết bị điện, các linh kiện điện, điện tử, các thiết bị phù trợ khác. Tóm lại kỹ sư tốt nghiệp ngành Điện tự động Công nghiệp có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất công nghiệp.
Làm cán bộ giảng dạy tại các trường Cao đẳng và Trung cấp Công nghiệp.
Sau khi học cao học có thể làm cán bộ giảng dạy tại các trường đại học công nghệ
Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Điện tự động Công nghiệp có thể học cao học tất cả các lĩnh vực thuộc về ngành kỹ thuật điện sau khi bổ sung một số môn chuyên ngành theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1. Quy trình đào tạo
Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ do Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.
5.2. Tổ chức giảng dạy và học tập
Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nhiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong và ngoài nước.
5.3. Điều kiện tốt nghiệp
Để có thể tốt nghiệp sinh viên cần phải :
Tích lũy đủ số tín chỉ do chương trình đào tạo ngành yêu cầu gồm: các môn học lý thuyết trong khung chương trình, các môn thực tập tay nghề, thực tập tốt nghiệp. Ngoại ngữ đạt chuẩn B1 châu âu. Tin học theo yêu cầu của nhà trường. Thực hiện và bảo vệ thành công một đồ án tốt nghiệp cuối khóa trước hội đồng tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết định.
6. CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
Việc giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ chương trình được định hướng theo các chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo này và các chuẩn đầu ra chung của Nhà trường.
Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đảm bảo các chuẩn mực của AUN-QA, nhấn mạnh vào các năng lực bậc cao theo phân loại nhận thức của Bloom, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn của ngành điện, kỹ năng thực hiện nghề điện, rèn luyện phẩm chất đạo đức; giúp sinh viên nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, học tập suốt đời. Việc tổ chức giảng dạy và học tập luôn hướng đến sinh viên, giúp sinh viên có nhiều cơ hội chủ động trong học tập, trải nghiệm thực tế, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng đòi hỏi của thực tế của ngành điện và của xã hội.
7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
7.1. Thông tin chung
A.Khối Giáo dục Đại cương   46TC   chiếm 33,2%
A.1 Khối kiến thức giáo dục chung(Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất,giáo dục Quốc phòng,...: 28TC chiếm 19,7%
A.2 Khối kiến thức Toán, KHTN: 18TC chiếm 12,6%
A.3 Khối KHXH - NV: 0 tín chỉ
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85 TC
B.1.Khối kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành: 43TC (30,2%)
B.2. Khối kiến thức ngành, chuyên ngành: 40TC ( 28,1%)
B.3. Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp: 13TC (9,1%)
C. Khối kiến thức tự chọn: 32TC (23,3%)
C1. Khối kiến thức đại cương: 2TC   (1,4%)
C.2.Khối kiến thức chuyên nghiệp: 16TC (11,2%)
7.2 Cấu trúc cây chương trình đào tạo


7.3. Danh mục các học phần.

Lên lớp
TH
Môn học tiên quyết
A

Khối kiến thức giáo dục đại cương
46
LT
BT
TL


A1

Khối kiến thức giáo dục chung
(28)

A1.1

Lý luận chính trị
10

A1.1.1
MLP31021
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 1
2
2
A1.1.2
MLP31032
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 2
3
3
A1.1.3
HCM31021
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
2
A1.1.4
VRP31031
Đường lối cách mạng Việt nam
3
3
A1.2

Ngoại ngữ
(18)

A1.2.1
ENG31041
Tiếng Anh 1
5

A1.2.2
ENG31042
Tiếng Anh 2
5

A1.2.3
ENG31043
Tiếng Anh 3
5

A1 2.4
ENG31044
Tiếng anh chuyên ngành điện
3

A1.3

Giáo dục thể chất
(0)

A1.4
NDE31051
Giáo dục quốc phòng
(0)

A2

Khối kiến thức toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường
(18)

A2.1
MAT31071
Toán cao cấp 1+2
7
4
3A2.2
FIZ31061
Vật lý đại cương 1+2
5
3
2
1


A2.3
ICD31021
Tin học đại cương
3
2

1


A2.5
ICD31021
Ngôn ngữ (C++)
3
1.5
0,5
1


B

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp


B1

Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành
(43)

B1.1
TEC32041
Cơ sở kỹ thuật điện
5
3
1
1

B1.1
B1.2
ETE32021
Kỹ thuật điện tử
3
2

1


B1.3
MTE32021
Kỹ thuật đo lường
2
2
B1.4
DRA32021
Vẽ kỹ thuật
2
1
1B1.5
TEM32021
Toán kỹ thuật
2
1.5
0.5B1.6

Môn tự chọn C13
2

B1.7
EMA33041
Máy điện
5
3
0.5
1.5

B1.1
B1.8
TAC33031
Lý thuyết điều khiển tự động
4
2,5
0,5
1

B1.1, B1.7
B1.9
EAM33041
Khí cụ điện và vật liệu điện
4
3

1


B1.10
SAE33021
Phần tử tự động và cảm biến
2
1.5

1

B1.1
B1.11
ADE33021
Điện tử tương tự và điện tử số
2
1.5

1

B1.2
B1.12
POE33031
Điện tử công suất
4
2
0.5
1.5

B1.2
B1.13
PRO33011
Đồ án điện tử công suất
12
B1.11
B1.14

Lắp ráp các thiết bị điện
3
1,5

1,5
0.75
B1.11
B1.15
BED33021
Cơ sở truyền động điện
2
1,5

0,5

B1.1
B2

Khối kiến thức ngành và chuyên ngành
(40)

B2.1
DCO34021
Điều khiển số
2
1.5

0.5


B2.2
MIC34031
Vi xử lý và Vi điều khiển
3
2

1


B2.3
ESL34041
Cung cấp điện, chiếu sáng
5
3
1
1


B2.4
PES34011
Đồ án môn học Cung cấp điện
1


1


B2.5
CDR34021
Điều khiển tự động truyền động điện
3
2

1


B2.6
PCD34011
Đồ án môn học TĐ TĐĐ
1

B2.7
PLC34031
Điều khiển logic & PLC
3
2,5

0.5


B2.8
ICS34021
Hệ thống thông tin công nghiệp
2
1.5

0.5


B2.9
EIM34041
Trang bị điện, điện tử máy s. xuất
5
3

2


B2.10
PEI34011
Đồ án môn học Trang bị điện MSX
1

B2.11
MCT34021
Lý thuyêt Đ.khiển hiện đại
2
2
B2.12
APP34021
Tự động hóa quá trình sản xuất
2
1.5

0.5


B2.13
TCC34021
Kỹ thuật ghép nối máy tính
2
1,5

0,5


B2.14
ELS34011
An tòan điện
1
1
B2.15
IRC34021
Ro bot CN và Điều khiển rô bot
3
2

1


B2.16

Các môn tự chọn C2 (2 môn)
4

B3

Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp
(13)

B3.1
AUI32021
Thực tập công nhân
2

B3.2
AUI37021
Thực tập tốt nghiệp
2

B4
AUI37081
Khóa luận tốt nghiệp
9

C

Khối kiến thức tự chọn


C1

1.Khối kiến thức cơ sở
(6)

C1.3
LAW31021
Pháp luật đại cương
2

C2

2. Khối kiến thức chuyên nghiệp
(26)

C2.1
DIC34021
Điều khiển phân tán
2
2
C2.2
AUP34021
TĐH một số dây chuyền sản xuât
2
2
C2.3

Mô hình toán và mô phỏng thiết bị điện
2
2
C2.4
EPT34021
Nhà máy điện và trạm biến áp
2
2
C2.5
EXP34021
Vận hành hệ thống điện
2
2
C2.6
REP34021
Bảo vệ rơ le
2
2
C2.7
SWS34021
Các phần mềm Tin học ứng dụng
trong KTĐ
2
2
C2.8
SWS34022
Phần mềm vẽ mạch điện ,cơ khí
2


Khoa Điện - Điện tử


♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn