Du học - cơ hội - việc làm

  Thứ năm, 04/04/2019 - 09:23:40

Chương trình Học bổng toàn phần sau Đại học của tỉnh Toyama chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghiệp Tateyama Kagaku (Tateyama Kagaku Industry Co. Ltd), Tỉnh Toyama hiện đang tìm kiếm Sinh viên Việt Nam muốn hoàn thành chương trình sau Đại học tại tỉnh Toyama và trở thành nhân viên chính thức của công ty.

I. Yêu cầu và điều kiện
(1) Quốc tịch: Ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam.
(2) Tuổi: Ứng viên sinh vào hoặc sau ngày 02/04/1992.
(3) Học vấn: Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:
a) Đã tốt nghiệp một trường đại học Nhật Bản;
b) Tốt nghiệp và hoàn thành chương trình học 16 năm học chính quy ngoài nước Nhật (Chấp nhận ứng viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2019)
c) Hoàn thành chương trình nghiên cứu từ 3 năm hoặc nhiều hơn và nhận được chứng chỉ tương đương trình độ cử nhân (Tuy nhiên, một vài trường đại học tại Toyama có thể có bài xét tuyển riêng).
(4) Chuyên môn:
Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính.
Ngành học của thí sinh chọn học phải liên quan đến ngành học đã tốt nghiệp ở Đại học và phải là ngành có thể được tiếp tục nghiên cứu ở bậc cao học tại tỉnh Toyama.
(5) Sức khỏe:Ứng viên phải đạt yêu cầu về thể chất và tinh thần.
(6) Năng lực tiếng Nhật: Không yêu cầu. Tuy nhiên, ứng viên phải có sự quan tâm đến việc học tiếng Nhật. Đồng thời có khả năng thực hiện các cuộc hội thoại cơ bản. Sau khi tốt nghiệp, ứng viên phải đạt tương đương N2 JLPT.
(7) Đến Nhật: Theo nguyên tắc, ứng viên nên đến Nhật theo thời điểm được chỉ định bởi hội đồng vào khoảng giữa tháng 9 và tháng 10 năm 2019.
(8) Việc làm sau tốt nghiệp: Ứng viên phải đảm bảo hoàn thành chương trình học tại trường và ứng tuyển vào Công ty TNHH Công nghiệp Tateyama Kagaku.
(9) Thực tập: Trong suốt quá trình học, ứng viên sẽ tham gia thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ HTTT Hokuden (Hokuden Information System Service Co. Ltd).
II. Chi tiết học bổng
Học bổng cấp cho mọi chi phí từ ngày đến Nhật cho đến lúc kết thúc chương trình du học Nhật Bản:
(1) Chi phí sinh hoạt: 170,000 Yên/tháng (đã bao gồm tiền thuê nhà ở).
(2) Tiền vé máy bay: Trường chi trả vé máy bay 1 chiều Việt Nam –Nhật Bản
 (3) Học phí: Phí kiểm tra đầu vào, Phí nhập học, Học phí và Bảo hiểm (Chăm sóc sức khỏe quốc gia, Bảo hiểm tai nạn)
(4) Thời hạn chi trả: Học bổng chi trả cho 6 tháng nghiên cứu sinh và 2 năm học cao học. Tối đa là 2 năm 6 tháng và không được gia hạn thêm.
III. Quy trình ứng tuyển
(1) Tháng 4 – tháng 7/2019 : Xét hồ sơ, phỏng vấn.
(2) Tháng 8/2019: Chọn ứng viên, thông báo kết quả, làm thủ tục nhập học.
(3) Tháng 9 – 11/2019 : Làm thủ tục nhập cảnh.
(4) Tháng 10/2019 : Đến Nhật (với tư cách nghiên cứu sinh).
(5) Tháng 12/2019 – 02/2020 : Thi vào cao học.
(6) Tháng 4/2020: Nhập học cao học
(7) Tháng 3/2022 : Hoàn thành chương trình cao học.
(8) Tháng 4/2022: Bắt đầu làm việc tại công ty Tateyama Kagaku.
IV. Nơi ứng tuyển
Phòng QHCC và HTQT trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Số 36 Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Mobile: 0984147458
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn