Ba công khai

  Thứ tư, 21/02/2018 - 14:49:44

Ba công khai năm học 2017 - 2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của của trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm học 2017 - 2018
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn