Giới thiệu

  Thứ năm, 21/11/2013 - 09:00:46

Ban Thanh tra

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập (09/1997), nhà trường đã nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra.Vì vậy, dù lực lượng nhân sự còn mỏng, nhà trường cũng đã bổ nhiệm 01 trợ lý làm công tác thanh tra.

Trưởng ban: GVC. Phạm Văn Thiện

Sau đó cùng với sự phát triển của nhà trường và để phù hợp với yêu cầu thực tế, Tổ Thanh tra đã được thành lập vào năm 2006 và hiện nay là Ban Thanh tra giáo dục (30/01/2007) với 03 cán bộ chuyên trách và 05 cán bộ kiêm nhiệm.

Ban Thanh tra luôn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch năm học của Nhà trường và căn cứ vào hướng dẫn nhiện vụ thanh tra năm  học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban thanh tra lập chương trình công tác thanh tra năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt. Trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra, Ban Thanh tra đã phối hợp cùng với các Phòng, Ban liên quan phát hiện và giải quyết các vấn đề kịp thời, đúng quy định.

Ngoài công tác thanh tra theo các chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Thanh tra Giáo dục còn tiến hành công tác thanh tra giờ giấc ra vào lớp của cán bộ và giảng viên hàng ngày, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng như tinh thần và ý thức của giảng viên, sinh viên trong toàn trường.

Tuy nghiêm khắc với công việc nhưng cán bộ thanh tra luôn là những người chân tình và cởi mở với đồng nghiệp.Trong phong trào thi đua, hàng năm Ban Thanh tra luôn là đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Đặc biệt năm học 2011 - 2012, GVC. Phạm Văn Thiện - Trưởng Ban  Thanh tra đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Với phương châm “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường”, trong suốt những năm qua với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ Ban Thanh đã hoạt động rất tích cực, góp phần không nhỏ vào việc duy trì hiệu lực của các quy chế, quy định của Nhà nước, của Bộ và các quy định của nhà trường vào hoạt động của các đơn vị. Đồng thời đưa các hoạt động đó vào nề nếp, góp phần khẳng định uy tín và chất lượng giáo dục của nhà trường theo đúng sứ mạng được giao.

Ban Thanh tra
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn