Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 cho TS. Đoàn Văn Duẩn

Thứ ba, 29/11/2022 - 14:34:19

Quyết định 06 của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước được Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ ký ngày 05/03/2018, đã quyết định công nhận TS. Đoàn Văn Duẩn – Khoa Xây dựng trường ĐH Dân lập Hải Phòng đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017 (mã số chứng nhận 5095).


 

Quyết định 06 của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước

 


Xin chúc mừng TS Đoàn Văn Duẩn!

 

Ban Website

 


♦ Ý kiến của bạn: